Velg en side

Send inn dine trengerpoent:

12 + 14 =

Hensikten med kåring av Årets Trener er å få trenerne til å motivere kuskene til å komme ut til start.

  • Treneren: For å kunne være med i vurderingen om å bli kåret til årets trener må man ha gjennomgått opplæring enten som trener i Norges Rytterforbund, eller som kjøreinstruktør gjennom Norsk Hestesenter. Godkjent utdanning som trener fra andre lands forbund er også gjeldende. Trenere/instruktører har selv ansvar for å følge opp at deres navn blir sendt inn av utøveren til Gu-k.
  • Utøveren: Utøveren sender liste over sine starter i løpet av året til Gu-k. På listen over stevner påføres navnet til den eller de (en person pr stevne), som utøveren føler er ekvipasjens trener.  Hvis eleven skal starte i utlandet må kopi av anmeldelsen sendes GU-K, og med  trenerens navn.

Kåring av vinner

Vinneren kåres ved at hver elev som har kommet til start på et stevne gir treneren ett poeng. Dvs at hvert stevne teller, og ikke hver klasse. Man får altså 1 poeng hvis man starter 2 klasser på samme stevnet, for eksempel delstevne på samme helg. Hvert stevne eleven starter er altså tellende.

Vinneren av ”ÅRETS TRENER” skal motta sin pris under grenkonferansen som holdes påfølgende år.

 

Årets Trener 2016:

  1. Maria Henriksson

Årets Trener 2015:

  1. Maria Henriksson

Årest Trener 2014:

  1. Christer Påhlsson

Årest Trener 2013:

  1. Lene Kragh
  2. Christer Påhlsson

Årest Trener 2012:

  1. Maria Henriksson
  2. Gunnar Bruland
  3. Wenche Johannesen